NPC KIDS

課程安排

艺术

概念、逻辑

為5-14歲兒童與青年培養藝術愛好

绘画

基础、技术、色彩

学习多元化的绘画形式找到属于自己的风格

创作

角色、故事

将心目中的故事,角色漂亮的表现出来

NPC_Sandra-Huang-Shi
NPC_Ella-Wei
NPC_Siqi-Wang-(Kathy-Wang)
NPC_Breanna-Yang(1)
NPC_Ethan-Liu
NPC_Michael-Zhao(1)
NPC_Ethan-Liu
NPC_Jingxin-Dou
NPC_Ip-Wa-Cheung-(Rita-Cheung)_(1)
NPC_Yongxin-Lin
NPC_Anthony-Tam
NPC_Lucy-Lin
NPC_Lucas-Chen(1)
NPC_Jean-Chen(2)
NPC_Ip-Wa-Cheung-(Rita-Cheung)_(2)
NPC_Jean-Chen(1)
NPC_Dudu-Yu-(Nicole-Yu)_(2)
NPC_Fiona-Ziyi-Liu
NPC_Charlotte-Zhu(1)
NPC_Charlotte-Zhu(2)
NPC_Dudu-Yu-(Nicole-Yu)_(1)
NPC_Sandra-Huang-Shi
NPC_Siqi-(Kathy)-Wang
NPC_Zhenshuo-(Leo)-Yan
NPC_Fiona-Ziyi-Liu
NPC_Chloe-Hui
NPC_Lucas-Chen
NPC_Vivian-Shu
NPC_Momo-He
NPC_Amelia-Ye
NPC_Melody-Duan
NPC_GaHye-Eva-Park
NPC_Dudu-(Nicole)-Yu
NPC_Anthony-Tam
NPC_Eason-Jia
[A004]Du_Du_Yu
[B008]Alina_Cheung
[B005]Joyce_He_02
[B009]Si_Ying_Bao
[C004]Ip_Wa_Cheung(Rita)_02
[B011]Sarah_Liu
[B010]Zi_Yi_Liu(Fiona)
[C008]Lin_Chen_Li(Ethan)
[C007]Bao_Yan_Li(Bonnie)
[C005]Yee_Lam_Chan(Jessica)
[C003]Ip_Wa_Cheung(Rita)
[B004]Joyce_He
[C011]Claire_Tan
[C001]Yi_Xiang_Xia
[B006]Yong_Jia_Huang(Thomas)
[B019]Li_Ya_Jin(Leah)
[C006]Jean_Chen
[B017]Amy_Liu
[B016]Si_Qi_Wang(Kathy)
[B015]Xin_Yi_Chu(Amy)
[C010]Ethan_Liu
[B014]Rui_Tong_Zhang(Iva)
[B013]Jenny_Huiru_Jiang2
[B012]Adeline_Yen2
[C009]Cindy_Li
[B007]Brandon_Haoyu_Chen
[B001]Jenny_Huiru_Jiang
[A008]Bill_Ni
[A006]Anthony_Tam
[A001]Erwin_Wu
B033-Sandra Huang Shi
B040-Si Qi Wang
 
阿姨(lighter).jpg

校长的话

每个人来到这个世上时都带着一双好奇的眼睛来观察这个新奇而又未知的世界。随着年龄的增长,人们的好奇心会越来越重,会不断探索寻求着答案。其中一部人会非常执着于对美的追求,对艺术的探索、对一切新生事物有着痴迷的热情,这些人终其一生都在追求着美,追求着不同于世俗的美并不断创造着、发展着。我想说这一部分人就是伟大的艺术家、设计师。

我们的学校就是发掘艺术苗子的摇篮,并努力培养他们,希望他们能成为当代艺术的领跑者、时代的先驱、工业社会的弄潮儿。

 

夏令营

Summer Camp